Om Front Advokatfirma

Grunnfilosofien til firmaet er at kompetanse og ressurser i firmaet skal deles for best mulig oppfølging av den enkelte klient, uten virksomhetsstrukturer som begrenser samarbeid mellom ansatte.

I Front Advokatfirma skal flere ha «eierskap» til den enkelte sak, fordi vi har troen på at man tenker bedre sammen. Dette til beste for klienten, også med hensyn til tidseffektiv oppfølging.

Sentrale verdier ved våre advokattjenester kan beskrives med følgende stikkord; klientens interesser, høyt faglig nivå, integritet og etikk,

løsningsorientert, og rett råd til rett tid.

Front Advokatfirma er et allsidig firma, men med særlig kompetanse og erfaring innen individrettet saksfelt, med sterkt rettssikkerhetsperspektiv. Vi bistår imidlertid også næringsdrivende og offentlig organer, særlig innenfor arbeidsretten.

 

Menneskene

Advokat / eier

M: +47 930 01 572
E: eb@frontadvokat.no

Profilside