Arbeidsrett

Arbeidsretten er regelverket som regulerer forholdene i arbeidslivet. I hovedsak styres forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker av Arbeidsmiljøloven. På tross av lovregulering kan imidlertid et arbeidsforhold by på problemer for begge parter. Ved ansettelse inngår arbeidstaker og arbeidsgiver et gjensidig kontraktsforhold som innebærer både rettigheter og plikter. Dette innebærer at det ikke er fritt frem ved utformingen av arbeidsavtalens innhold, samt at en arbeidstaker heller ikke kan sies opp eller avskjediges uten at lovens vilkår er til stede.

Vi har lang erfaring innen arbeidsrettslige problemstillinger, og bistår både næringsliv, det offentlige og private klienter. Det er vårt ønske å komme til gode løsninger med lavt konfliktnivå, men ved behov bistår vi også våre klienter med å gjennomføre en rettslig prosess.