Karriere

Trainee

Formål

Trainee ordningen er vår viktigste rekrutteringskilde. Ordningen gir oss en unik mulighet til å bli kjent med deg, samtidig som du blir kjent med oss, med tanke på mulig ansettelse som advokatfullmektig for fremtiden.

Oppgaver og tilpassing

Hos oss er vil du arbeide som saksbehandler med varierte og spennende arbeidsoppgaver, og faglig tett oppfølging. Oppgavene vil blant annet kunne være å bidra til saksutredning, og å følge opp saksutviklingen. Du vil også kunne få delta på klientmøter som referent, og å bidra til prosesskriv for domstolene.

Du vil oppleve stor grad av selvstendighet i arbeidet, også mht. arbeidstid, hvor vi er veldig fleksible mht. tilpassing til studiene.

Hvem

Front Advokatfirma er kontinuerlig interessert i å knytte til oss studenter på 4 eller 5 året av juss studiet. Vi ser etter studenter som er interessert i eller vil vite mer om de fagområdene vi arbeider med. Vi ansetter studenter som er faglig dyktige, sosiale, har stor arbeidskapasitet, og som ønsker å bidra til et inspirerende miljø.

Hvordan

Sendt oss noen ord om deg selv, hvorfor du ønsker å hospitere hos Front Advokatfirma, samt CV. Vi mottar søknader og ansetter løpende gjennom hele året. Send din søknad og CV til eb@frontadvokat.no

Egne erfaringer

«I jobben som saksbehandler hos Front Advokatfirma lærer jeg av mennesker med sterk faglig tyngde, samt at jeg tilbys en enormt bratt læringskurve. På tross av å fortsatt være student gis jeg samme tillit som en ferdig utdannet, og jeg jobber med saker på lik linje som de øvrige ansatte. Det å på egenhånd få følge en sak fra start til slutt gir en uvurderlig arbeidserfaring å ha med seg ut i arbeidslivet etter endt studium. Fordelen med å jobbe i et lite advokatfirma er det gode miljøet, samt at det alltid er mulighet for å få hjelp og oppfølging når man skulle ønske.»
Anne Marie Sundby.

«Det å få muligheten til å jobbe som saksbehandler hos Front Advokatfirma er svært lærerikt, og er en unik mulighet ved siden av studiet. Jeg har jobbet med mange spennende og ulike interessekonflikter hos Front, noe som har gitt meg en bratt læringskurve. Front Advokatfirma består at dyktige, samarbeidsvillige kollegaer som alltid har dørene åpne for å hjelpe deg, og samtidig gir de deg rom til å utvikle deg som juridisk saksbehandler på egenhånd. Å jobbe som saksbehandler for Front Advokatfirma gir meg verdifull praktisk arbeidserfaring som vil komme godt med som ferdigutdannet jurist.»
Marthe Harbakk Liaklev

Advokatfullmektig

Front Advokatfirma er hele tiden interessert i å rekruttere kloke hoder. Vi ser etter kandidater med stor arbeidskapasitet, stå på vilje, og gode sosiale evner.

Videre ønsker vi kandidater som har:

  • Noe saksbehandlererfaring
  • Faglig nysgjerrighet og et godt juridisk skjønn
  • Evne til å arbeide selvstendig og følge opp egne saker
  • Gode samarbeidsevner
  • Særlig interesse for våre rettsområder

Vi kan tilby:

  • Faglig tett oppfølging
  • Eierskap til egen arbeidshverdag
  • Gode prosedyremuligheter
  • Uformelt og sosialt arbeidsmiljø

Vi behandler søknader fortløpende. Send din søknad med CV til advokat Espen Børjesson.

Partner

Er du advokat med egen portefølje, lagspiller og en som deler Front Advokatfirma sine verdier for advokattjenester? For rett kanditat, holder Front Advokatfirma alltid åpent for å diskutere partnerskap, og særlig for kollega som kan bidra til å komplettere firmaets sentrale arbeidsfelt.

Ta kontakt med advokat Espen Børjesson for uformell prat, om du er nysgjerrig på å være med på laget.