Espen Børjesson

Advokat / Eier

Om

Espen Børjesson har bred faglig bakgrunn, både fra offentlig forvaltning, privat virksomhet, og undervisning. Han har drevet advokatvirksomhet siden 2006. Børjesson har særlig arbeidet innenfor saksområdene arbeidsrett, arv, skifte, saker om barn, erstatningsrett, strafferett og trygderett. Han har omfattende prosedyreerfaring for domstolene, blant annet fra straffesaker som bistandsadvokat. Startet Front Advokatfirma i 2018.

Kompetanseområder

Arbeidsrett
Arve-, familie- og skifterett
Barnerett og barnevern
Erstatningsrett
Strafferett, bistand til fornærmede
Trygderett
Tvisteløsning og prosedyre

Erfaring

 • 2018 – d.d. Advokat / eier, Front Advokatfirma
 • 2006 – 2018 Advokat / partner, Guide Advokat DA
 • 2007 – 2011 Fagansvarlig, Bjørgvin Eiendomsmegling Vest AS
 • 2004 – 2006 Advokatfullmektig, advokat Roar Vegsund
 • 2001 – 2004 Førstekonsulent, Fylkestrygdekontoret i Hordaland
 • 1997 – 2004 Undervisning juridiske fag, Folkeuniversitetet Vest

Utdannelse

 • 1993 – 2000 Cand. Jur. Universitetet i Bergen
 • 1999 Selskapsrett spesialfag, Universitetet i Bergen

Annet

 • 2018 – d.d.   Daglig leder, Front Advokatfirma
 • 2008 – 2009 Daglig leder, Guide Advokat DA
 • 2003 – 2004 Styreleder, Trygdeetatens Juristforening Hordaland, Norges Juristforbund